top of page

2017-1.3.1-VKE-2017-00004 projekt

 

EPMS Zrt.

Szakmai előrehaladás

 

I. Malomipari termékfejlesztés előkísérletei, őrleményváltozatok, gluténmentes fejlesztések első fázisa

1. Rozs őrlési kísérletek

A klasszikus őrlési technológiák fejlesztése a minél nagyobb fehérliszt kihozatal és a költséghatékonyabb műszaki megoldásokra irányultak. A kísérleti terv kidolgozása során kiemelten a malmi rozstechnológia új szemléletű kezelésére koncentráltunk:

  • élelmiszerbiztonsági és minőségi kockázat,

  • olyan gabonaőrlemények előállítása, melyek tartalmazzák, a főként a héjközeli rétegekbe található számos egészségtámogató összetevőt - rostokat, lipideket, vitaminokat, antioxidánsokat, ásványi anyagokat, stb.

  • olyan gabonaőrlemények előállítása, melyek a magas rosttartalma miatt nem csökken élvezeti értéke, gyerekek is szívesen fogyasztják

2. Technológiai kísérletek

  • Rozs hántolási kísérlet, mérés- értékelni a rozsszemek felületi tisztítási műveletét élelmiszer-biztonsági kockázat és értékes anyagok szempontjából.

  • Kísérleti rozsőrlés négy különböző kondicionálási módon előkészített rozsból: A kondicionálás - nedvesítés+pihentetés- azt a célt szolgálja, hogy a héj szívósabbá váljék és az őrlés során kevésbe aprózódjék, könnyebben szétválasztható legyen a megbelsőtől, és ezáltal nagyobb legyen a fehér liszt kihozatala. Mivel nem ez a cél, hanem éppen az értékes tápanyagokat tartalmazó héjrészek hasznosítása, a kondicionálás folyamatát ebből a szempontból vizsgáltuk.

 

Következtetések: a tisztítói folyamat áttervezése és átalakítása szükséges

Kísérleti rozsőrlés a javasolt kondicionálási eljárással. Az őrléskor keletkező frakciók táblájának felvétele, az 5% feletti rendszerlisztek azonosítása és vizsgálata.

RLTK őrlésekor a 38 féle lisztfrakció keletkezik. Ezen őrlemények és az utolsó rendszeren keletkezett korpafrakció összekeverésével jön létre a késztermék. Ha a korpa frakció nem elég apró, (nem esik át a 100% a 2000 mm-en), nem váltható bele a teljes kiőrlésű rozslisztbe. Ezek a lisztek a különböző rendszereken nagyon eltérő mennyiségben keletkeznek.

Mintát vettünk minden lisztfrakcióból, minden hengerszék be- és kimenetéből, melyeket címkével ellátott zacskóban tároltuk. A 4%-nál nagyobb frakciókat bevizsgáltuk a malmi laborban Vizsgálatok, Következtetések, eredmények

A frakciók vízfelvevő képessége tág határok között változik, 57-78%, a hamutartalommal nő, de e szabály alól is van kivétel. A diagramok formája is eltérő. A Mixolab diagram és a BME vizsgálati eredményeinek alapján lehet következtetéseket levonni, és további őrlési kísérleteket végezni.

Piackutatásunk eredménye, hogy vannak olyan aprító/őrlő gépek, melyek már egy aprítási művelettel előállítanak  porszerű anyagokat, ezért beszereztünk egyet.

  • Az OAT-2 zabfeldolgozó vonal felszerelése, beállítása, gluténmentes technológia lehetőségek, első fázis:

  • A pályázatban felvázolt elképzelések alapján kiválasztottuk az OAT-2 típusú zabfeldolgozó vonalat. A kísérleti technológiát a gyártó saját üzemében felállította és így lehetőségünk nyílt annak tesztelésére. A zabhántoló vonal működését vizsgáltuk üresjáratban és nem fajtaazonos zabbal. Ezzel párhuzamosan kialakítottuk a gluténmentes gyártás feltételeinek megfelelő kísérleti üzemet az aszódi malom területén. Az OAT-2 vonalat a tesztüzemet követően ebben a kísérleti üzemben szereltük össze, a tesztelés jelenleg is folyik.

II. Az üzemi kísérletek kialakítása, technológiai paraméterek és a hőkezelési eljárások vizsgálata

Az új zabvonallal üzemi kísérleteket végeztünk a technológiai paraméterek meghatározása, a rosta lyukméretek kiválasztása, tisztítólevegő beállítása céljából. Kísérleti előhántolásokat végeztünk a Galga-Agrár Kft. által megtermelt fajtaazonos zabmintákból is. Meghatároztuk az előhántolás hatékonyságát, ez alapján sikerült felállítani a hántolhatósági sorrendet, ez fontos szempont a fajták nagyparcellás termesztésre való kiválasztásánál. A zabvonal beszerelése megtörtént, az üresjárati próbák rendben voltak.

A fentiekkel párhozamosan megindult a szakmai és költségvetési szempontból is megfelelő hőkezelési eljárás kiválasztása, tervezése és gyártása is. Mivel a tervezett zab hőkezelési technológia újszerű, a berendezés testreszabását alapos dokumentáció előzte meg. A nemzetközi szakirodalomban fellelhető technológiai, műszaki információk és a BME korábbi kutatási eredményei alapján a több változat, folyamatábra és gépelhelyezési terv nyomán alakult ki a végleges műszaki megoldás. A berendezéssel többféle módon, a termékek széles skáláját lehet hőkezelni, tág hőmérsékleti és nyomás értékek között. A hőkezelő berendezés technológiai paramétereit a kutatás céljának megfelelően határoztuk meg.

bottom of page